دکتر لافون و خانم میشو در سال 1976 تحقیقاتی در شهر گرانویل فرانسه انجام داده و به روشنی مشخص کرده اند که اطفال بزهکار بیشتر در ساختمانهاي ناسالم و برخی از محلاتی که براي سلامتی اخلاق زیان آور است بوده اند . این تحقیقات نشان می دهدکه بزهکاري جوانان در این محلات و ساختمانهاي مخروبه از حد متوسط مجموع بزهکاري شهرها زیاد بوده است. در واقع 18 درصد بزهکارانی که جرایم گوناگون مرتکب شده اند اغلب در محله هاي مخروب وناسالم ساکن بوده و 35 درصد آنها کسانی بودند که در ساختمان ها و محلات بدنام و فاسد ساکن بودند . این پژوهشگران نهایتا رابط محیط سکونت و بزهکاري را تائید مینمایند

 

منبع : انجام پایان نامه ومقالات دانشجویی |نقش عوامل مذهبی
برچسب ها : بزهکاري ,بوده